Home
Home  >  COBISS3  >  Java za Linux, Mac
COBISS3
Instaliranje

Korisnički interfejs COBISS3 instalirate preko interneta.

  1. Proverite da li je na vašem računaru instalirana preporučena verzija Jave.
  2. Ako je potrebna instalacija ili ažuriranje poslednje verzije Jave kliknite:
  3. Instalirajte korisnički interfejs COBISS3 (kliknite dugme instaliraj korisnički interfejs COBISS3 pored svoje institucije ili biblioteke.
  4. Aktivirajte korisnički interfejs COBISS3 (kliknite prečicu do radne površine).
Postupak instaliranja ili ažuriranja programa Java za Linux ili Mac

Programska oprema COBISS3 i COBISS/Connect izgrađena je u java okruženju. Program Java mora da bude instaliran na računarima na kojima se koristi programska oprema COBISS. Treba se pobrinuti da uvek bude instalirana preporučena verzija Java programa. To je potrebno zbog prilagođavanja i ažuriranja, kako programske opreme Java tako i programske opreme COBISS.

Priprema za instaliranje Java programa

Program Java ne može se instalirati na klijentu bez administratorskih prava u (Superuser ili Administrator) u okruženju operativnog sistema Linux ili Mac (Apple Macintosh OS X). Instaliranje izvodimo preko internet stranica JavaTM ORACLE®: http://www.java.com/en/.

Najbolje je da se obratimo osobi koja brine o našim računarima. Tako ćemo izbeći nepotrebne teškoće.

NAPOMENA: Instaliramo isključivo program ORACLE Java!

Provera verzije Java programa

U kontrolnom prozoru Java programa (Java Control Panel) proverimo verziju programa (slika 1). Instaliranu verziju uporedimo s preporučenom verzijom koja je na raspolaganju na internet stranici sa adresom Downloads for All Operating Systems: (http://www.java.com/en/download/manual.jsp).


Slika 1: Prozor s linkom za instaliranje ili ažuriranje


Ako ustanovimo da instalirana i preporučena verzija nisu iste, započinjemo postupak instaliranja preporučene Java verzije. Sastavni delovi postupka mogu biti uklanjanje, a zatim instaliranje ili ažuriranje Java programa.

Uklanjanje stare verzije Java programa

Ako imamo teškoće sa instaliranjem najnovije verzije ili ako imamo teškoće sa COBISS aplikacijama koje su zasnovane na Java programu, najpre uklonimo stare verzije Java programa (vidi: Teškoće sa COBISS aplikacijama nakon ažuriranja Java programa).

Prilikom uklanjanja starih verzija mogu nam pomoći saveti za uklanjanje Java programa, i to:

Instaliranje ili ažuriranje Java programa

Novu verziju Jave instaliramo ili ažuriramo tako što najpre, s obzirom na operativni sistem koji koristimo, izaberemo i prenesemo datoteku:

Zatim, po koracima instaliramo prenetu datoteku. Uputstva za instaliranje pronaći ćemo na sledećim internet stranicama: