COBISS
Home  >  Најчешћа питања  >  COBISS - разно  >  COBISS/OPAC - директни линкови
Најчешћа питања
COBISS/OPAC - директни линкови

Дати су примјери непосредних URL линкова на неке функције у COBISS/OPAC-у.

ВАЖНО: URL не смије да садржи размаке, слова с дијакритичким знацима (ч, ћ ш, ж) и неке друге знаке. Уместо размака уносимо знак "+" или "%20".

Примјери линкова

Линк са одређеном библиотеком или базом података

 1. http://vbcg.vbcg.me/scripts/cobiss?command=connect&base=20020&scri=cyr
  (библиотека UBPG)
 2. http://vbcg.vbcg.me/scripts/cobiss?command=connect&base=gradska&scri=cyr
  (списак библиотека које садрже ријеч "градска")

Упутства: у параметар base можемо да упишемо сиглу или акроним библиотеке или рреч из назива библиотеке или базе података. Ако се уписана реч налази у називима више библиотека, приказује се списак тих библиотека (пример 2). За приступ појединој библиотеци у систему COBISS најбоље је навести сиглу библиотеке, јер је тај податак у систему COBISS јединствен (примјери 1).

Претраживање

 1. http://vbcg.vbcg.me/scripts/cobiss?command=SEARCH&base=cobib&select=putujuci&scri=cyr 
  (претраживање у COBIB-у, појам за претраживање упишемо без слова с дијакритичким знацима)
 2. http://vbcg.vbcg.me/scripts/cobiss?command=search&base=20020&select=(AU=dikens*+and+PY=199*)&scri=cyr
  (претраживање у библиотеци UBPG; уместо размака упишемо знак "+")

Упутства: у параметар select упишемо захтев за претраживање и извршимо претраживање у командном начину; појмове за претраживање унесемо без слова с дијакритичким знацима и размака.

Испис записа

 1. http://vbcg.vbcg.me/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=20020&rid=2285581&scri=cyr
  (UBPG; Универзитетска библиотека Подгорица)

Упутства: у параметар rid упишемо COBISS-ID записа који желимо да испишемо.

Преглед позајмљене грађе/продужење рока позајмице

 1. http://vbcg.vbcg.me/scripts/cobiss?command=LOAN&base=20036&scri=cyr
  (Библиотека Факултета политичких наука FPNPG)

Опис: отвори се страна, где упишемо број чланске карте и шифра за преглед позајмљене грађе и продужење рока позајмице.