COBISS
Home  >  Najčešća pitanja  >  COBISS - razno  >  COBISS/OPAC - direktni linkovi
Najčešća pitanja
COBISS/OPAC - direktni linkovi

Dati su primeri neposrednih URL linkova na neke funkcije u COBISS/OPAC-u.

VAŽNO: URL ne smije da sadrži razmake, slova s dijakritičkim znacima (č, ć š, ž) i neke druge znake. Umesto razmaka unosimo znak "+" ili "%20".

Primeri linkova

Link sa određenom bibliotekom ili bazom podataka

 1. http://vbcg.vbcg.me/scripts/cobiss?command=connect&base=20020&scri=lat
  (biblioteka UBPG)
 2. http://vbcg.vbcg.me/scripts/cobiss?command=connect&base=gradska&scri=lat
  (spisak biblioteka koje sadrže riječ "gradska")

Uputstva: u parametar base možemo da upišemo siglu ili akronim biblioteke ili reč iz naziva biblioteke ili baze podataka. Ako se upisana reč nalazi u nazivima više biblioteka, prikazuje se spisak tih biblioteka (primer 2). Za pristup pojedinoj biblioteci u sistemu COBISS najbolje je navesti siglu biblioteke, jer je taj podatak u sistemu COBISS jedinstven (primeri 1).

Pretraživanje

 1. http://vbcg.vbcg.me/scripts/cobiss?command=SEARCH&base=cobib&select=putujuci&scri=lat
  (pretraživanje u COBIB-u, pojam za pretraživanje upišemo bez slova s dijakritičkim znacima)
 2. http://vbcg.vbcg.me/scripts/cobiss?command=search&base=20020&select=(AU=dikens*+and+PY=199*)&scri=lat
  (pretraživanje u biblioteci UBPG; umesto razmaka upišemo znak "+")

Uputstva: u parametar select upišemo zahtev za pretraživanje i izvršimo pretraživanje u komandnom načinu; pojmove za pretraživanje unesemo bez slova s dijakritičkim znacima i razmaka.

Ispis zapisa

 1. http://vbcg.vbcg.me/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=20020&rid=2285581&scri=lat
  (UBPG – Univerzitetska biblioteka Podgorica)

Uputstva: u parametar rid upišemo COBISS-ID zapisa koji želimo da ispišemo.

Pregled pozajmljene građe/produženje roka pozajmice

 1. http://vbcg.vbcg.me/scripts/cobiss?command=LOAN&base=20036&scri=lat
  (Biblioteka Fakulteta političkih nauka FPNPG)

Opis: otvori se strana, gde upišemo broj članske karte i šifra za pregled pozajmljene građe i produženje roka pozajmice.