COBISS
Home  >  ВБЦГ Центар  >  О ВБЦГ Центру
ВБЦГ Центар
ВБЦГ Центар - О ВБЦГ Центру
  • планирање и усклађивање активности у вези с рачунарским повезивањем библиотека у Црној Гори,
  • обезбеђивање програмске опреме COBISS и корисничке документације за узајамну каталогизацију, за локално библиотечко пословање и за друге сервисе,
  • управљање узајамном базом података COBIB.CG и системом COBISS.CG,
  • стручна помоћ библиотекама приликом набавке, инсталирања и одржавања рачунарске опреме,
  • организовање и извођење образовања и стручна помоћ библиотекама и другим корисницима програмске опреме и сервиса COBISS,
  • обезбеђивање и одржавање заједничких рачунарских и комуникационих капацитета за рад система и централних сервиса,
  • стручна помоћ библиотекама приликом конверзије и преноса података из других система,
  • утврђивање оспособљености стручних библиотечких радника за учешће у узајамној каталогизацији.