Home
Home    Статистике, показатељи раста ...
Статистике 2016
  • Статистика COBIB.CG и локалних база података (пдф, xлс)
  • Статистика COBIB.CG и локалних база података по типу грађе (пдф, xлс)
  • Статистика коришћења услуга позајмице (пдф, xлс)
  • Статистика коришћења сервиса COBISS/OPAC - Моја библиотека (пдф, xлс)
Архив
Показатељи раста система COBISS.CG

Показатељи раста 2012 2013 2014 2015 2016
Пуноправних чланица система COBISS.CG
- национална, универзитетске и високошколске
- јавне
- специјалне
- школске
26
10
11
4
1
26
10
11
4
1
27
11
11
4
1
28
11
12
4
1
28
11
12
4
1
Корисника COBISS3 апликација:
- COBISS3/Каталогизација
- COBISS3/Набавка
- COBISS3/Фонд
- COBISS3/Позајмица
- COBISS3/Међубиблиотечка позајмица

 
 
8
 
 

 
 
26
 
 

 
 
27
 
 

22
0
28
2
0

24
2
28
2
0
Број библиографских записа:
- у узајамној бази података COBIB.CG
- у локалним базама података библиотека

289.556
394.985

327.504
453.470

363.499
510.628

393.108
560.263

427.924
614.869
Коришћење узајамне базе података и локалних база података у
COBISS/OPAC-у:
- претраживања
- приказани записи

 
188.078
176.148

 
208.524
171.526

 
201.573
171.749

 
206.572
202.519

 
211.206
191.134
Број исписа персоналних библиографија 1.686 1.226 1.300 1.184 1.055
Број библиотека са аутоматизованом позајмицом:
- позајмице грађе
- продужење позајмице
- резервације грађе
5
13.094
934
68
6
21.456
1.777
28
6
21.578
2.572
18
6
19.615
2.274
83
6
24.161
1.604
1.291
Употреба програмске опреме COBISS3:
- број реализованих набавки монографских публикација (примерци)
- број креираних важећих модела излажења
- број креираних записa
- податци о фонду - прираст
- број трансакција позајмице и продужења
- број реализованих захтева за међубиблиотечку позајмицу
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
29.515
 
 
 
0
1
10.308
28.774
8.707
0
 
0
0
20.474
35.881
25.765
0
Број документованих захтева корисника за помоћ 380 670 750 970 880
Образовање по програму IZUM-а:
- трајање курсева (у данима)
- број учесника

5
22

10
54

19
106

8
25

13
37
Број додељених лиценци за узајамну каталогизацију
Број издатих дозвола за узајамну каталогизацију:
- дозвола A
- дозвола B1
- дозвола B2
- дозвола SER
- дозвола C
- дозвола D
4
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
85
20
13
0
18
1
 
 
18
3
3
3
2
0