Home
Home    Statistike, pokazatelji rasta ...
Statistike 2016
  • Statistika COBIB.CG i lokalnih baza podataka (pdf, xls)
  • Statistika COBIB.CG i lokalnih baza podataka po tipu građe (pdf, xls)
  • Statistika korišćenja usluga pozajmice (pdf, xls)
  • Statistika korišćenja servisa COBISS/OPAC - Moja biblioteka (pdf, xls)
Arhiv
Pokazatelji rasta sistema COBISS.CG

Pokazatelji rasta 2012 2013 2014 2015 2016
Punopravnih članica sistema COBISS.CG
- nacionalna, univerzitetske i visokoškolske
- javne
- specijalne
- školske
26
10
11
4
1
26
10
11
4
1
27
11
11
4
1
28
11
12
4
1
28
11
12
4
1
Korisnika COBISS3 aplikacija:
- COBISS3/Katalogizacija
- COBISS3/Nabavka
- COBISS3/Fond
- COBISS3/Pozajmica
- COBISS3/Međubibliotečka pozajmica

 
 
8
 
 

 
 
26
 
 

 
 
27
 
 

22
0
28
2
0

24
2
28
2
0
Broj bibliografskih zapisa:
- u uzajamnoj bazi podataka COBIB.CG
- u lokalnim bazama podataka biblioteka

289.556
394.985

327.504
453.470

363.499
510.628

393.108
560.263

427.924
614.869
Korišćenje uzajamne baze podataka i lokalnih baza podataka u COBISS/OPAC-u:
- pretraživanja
- prikazani zapisi

188.078
176.148

208.524
171.526

201.573
171.749

206.572
202.519

211.206
191.134
Broj ispisa personalnih bibliografija 1.686 1.226 1.300 1.184 1.055
Broj biblioteka sa automatizovanom pozajmicom:
- pozajmice građe
- produženje pozajmice
- rezervacije građe
5
13.094
934
68
6
21.456
1.777
28
6
21.578
2.572
18
6
19.615
2.274
83
6
24.161
1.604
1.291
Upotreba programske opreme COBISS3:
- broj realizovanih nabavki monografskih publikacija (primjerci)
- broj kreiranih važećih modela izlaženja
- broj kreiranih zapisa
- podatci o fondu - prirast
- broj transakcija pozajmice i produženja
- broj realizovanih zahteva za međubibliotečku pozajmicu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29.515
 
 
 
0
1
10.308
28.774
8.707
0
 
0
0
20.474
35.881
25.765
0
Broj dokumentovanih zahteva korisnika za pomoć 380 670 750 970 880
Obrazovanje po programu IZUM-a:
- trajanje kurseva (u danima)
- broj učesnika

5
22

10
54

19
106

8
25

13
37
Broj dodeljenih licenci za uzajamnu katalogizaciju
Broj izdatih dozvola za uzajamnu katalogizaciju:
- dozvola A
- dozvola B1
- dozvola B2
- dozvola SER
- dozvola C
- dozvola D
4
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
85
20
13
0
18
1
 
 
18
3
3
3
2
0