Home
Home  >  Obavještenja i novosti - 2017
Obavještenja i novosti
Napomena

Za pregled pdf dokumenata potreban vam je Adobe Reader. Ako program nije instaliran na vašem PC-u, možete ga sami besplatno preuzeti i instalirati:

Obavještenja i novosti - 2017
Datum Obavještenje
25. 04. 2017. Kvalitetan i postojan ispis na plastičnim nalepnicama (obaveštenje)
20. 04. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.11-00(01), 19. 4. 2017. (COBISS3/Pozajmica, COBISS3/Međubibliotečka pozajmica)
13. 04. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3 V6.11-00, u periodu od 15. do 17. 4. 2017. (COBISS3, COBISS3/Katalogizacija, COBISS3/Serijske publikacije, COBISS3/Elektronski izvori, COBISS3/Fond, COBISS3/Pozajmica, COBISS3/Međubibliotečka pozajmica)
28. 03. 2017. Na web strani COBISS, pod Preporučena oprema (Štampači, čitači, ručni terminali i table za potpisivanje), dodati tabla za podpisivanje Omega (Signotec), štampač Zenius, Premacy (Evolis) i Uputstva za upotrebu čitača Honeywell YJ-HH360
24. 03. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.10-03, u periodu od 25. do 26. 3. 2017. (COBISS3/Katalogizacija, COBISS3/Nabavka, COBISS3/Serijske publikacije, COBISS3/Pozajmica, COBISS3/Međubibliotečka pozajmica, COBISS3/Upravljanje aplikacijama)
13. 03. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.10-02(02), 13. 3. 2017. (COBISS3/Pozajmica, COBISS3/Međubibliotečka pozajmica)
08. 03. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.10-02(01), 8. 3. 2017. (COBISS3/Katalogizacija, COBISS3/Serijske publikacije, COBISS3/Fond, COBISS3/Pozajmica)
08. 03. 2017. Gradska biblioteka Plužine uključena u sistem COBISS.CG
01. 03. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.10-02, 1. 3. 2017. (COBISS3/Katalogizacija, COBISS3/Pozajmica, COBISS3/Upravljanje aplikacijama)
17. 02. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.10-01, u periodu od 18. do 19. 2. 2017. (COBISS3/Nabavka, COBISS3/Serijske publikacije, COBISS3/Fond, COBISS3/Pozajmica, COBISS3/Upravljanje aplikacijama)
17. 02. 2017. Objava statistika za 2016. godinu (link)
01. 02. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.10-00(02), 1. 2. 2017. (COBISS3/Katalogizacija, COBISS3/Pozajmica)
01. 02. 2017. Izlazak 2. broja 21. godišta časopisa Organizacija znanja
30. 01. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.10-00(01), u periodu od 30. do 31. 1. 2017. (COBISS3/Fond, COBISS3/Pozajmica)
25. 01. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.10-00, u periodu od 28. do 29. 1. 2017. (COBISS3, COBISS3/Nabavka, COBISS3/Serijske publikacije, COBISS3/Fond, COBISS3/Pozajmica, COBISS3/Međubibliotečka pozajmica)
13. 01. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.9-00(03), 14. 1. 2017. (COBISS3/Pozajmica)
06. 01. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.9-00(02), u periodu od 7. do 8. 1. 2017. (COBISS3/Elektronski izvori, COBISS3/Pozajmica)