COBISS
Home  >  Obavještenja i novosti  >  Arhiv (2001 -2017)
Obavještenja i novosti
  • 2018
  • Arhiv (2001-2017)
Godina
Obavještenja i novosti - Arhiv (2001 -2017)

2017

Datum Obavještenje
19. 12. 2017. COBISS3 i aktivnosti na kraju godine (obaveštenje, prilog)
07. 12. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.14-00, u periodu od 9. do 10. 12. 2017. (COBISS3/Katalogizacija, COBISS3/Fond, COBISS3/Pozajmica)
30. 11. 2017. 2. sednica Saveta COBISS.Net (zapisnik)
21. 11. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.13-03(04), 20. 11. 2017. (COBISS3/Pozajmica)
16. 11. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.13-03(03), 15. 11. 2017. (COBISS3/Pozajmica)
15. 11. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.13-03(02), 14. 11. 2017. (COBISS3/Pozajmica)
09. 11. 2017. U sve lokalne baze podataka u sistemu COBISS.CG uneto je preko 800.000 jedinica građe
02. 11. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.13-03(01), 30. 10. 2017. (COBISS3/Pozajmica)
01. 11. 2017. U uzajamnim bazama podataka COBISS.Net kreiran je 11-milioniti zapis
27. 10. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.13-03, u periodu od 28. do 29. 10. 2017. (COBISS3/Pozajmica, COBISS3/Upravljanje aplikacijama)
26. 10. 2017. U sve lokalne baze podataka u mreži COBISS.Net uneto je već preko 36 miliona jedinica građe
17. 10. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.13-02, 17. 10. 2017. (COBISS3, COBISS3/Nabavka, COBISS3/Elektronski izvori, COBISS3/Fond, COBISS3/Pozajmica)
12. 10. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.13-01, 12. 10. 2017. (COBISS3/Pozajmica)
11. 10. 2017. 1000. biblioteka u mreži COBISS.Net (Osnovna šola Miklavž pri Ormožu)
04. 10. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.13-00(01), 3. 10. 2017. (COBISS3, COBISS3/Fond, COBISS3/Pozajmica)
28. 09. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.13-00, u periodu od 30. 9. do 1. 10. 2017. (COBISS3, COBISS3/Katalogizacija, COBISS3/Nabavka, COBISS3/Fond, COBISS3/Pozajmica)
20. 09. 2017. U lokalnim bazama podataka COBISS.Net kreiran је 25-milioniti zapis
19. 09. 2017. Na web strani COBISS, pod Preporučena oprema (Štampači, čitači, ručni terminali i table za potpisivanje), dodat čitač bar koda Symbol LI2208 i uputstva za njegovo upotrebo i instalirana promenjena Uputstva za upotrebu čitača Datalogic QuickScan
28. 08. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.12-00(09), 28. 8. 2017. (COBISS3/Pozajmica)
23. 08. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.12-00(08), 23. 8. 2017. (COBISS3/Elektronski izvori, COBISS3/Pozajmica)
09. 08. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.12-00(06), 9. 8. 2017. (COBISS3/Pozajmica)
01. 08. 2017. Biblioteka Pomorskog muzeja Crne Gore Kotor uključena u sistem COBISS.CG
14. 07. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.12-00(05), u periodu od 15. do 16. 7. 2017. (COBISS3/Pozajmica)
07. 07. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.12-00(04), u periodu od 8. do 9. 7. 2017. (COBISS3/Fond, COBISS3/Pozajmica)
04. 07. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.12-00(03), 3. 7. 2017. (COBISS3/Pozajmica)
27. 06. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.12-00(02), u periodu od 27. do 28. 6. 2017. (COBISS3/Fond, COBISS3/Pozajmica)
15. 06. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.12-00, u periodu od 17. do 18. 6. 2017. (COBISS3/Katalogizacija, COBISS3/Fond, COBISS3/Pozajmica, COBISS3/Međubibliotečka pozajmica)
09. 06. 2017. 900. biblioteka u mreži COBISS.Net (Osnovna šola Notranjski odred Cerknica)
23. 05. 2017. Biblioteka Fakultete za crnogorski jezik i književnost, Cetinje uključena u sistem COBISS.CG
19. 05. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.11-03, u periodu od 20. do 21. 5. 2017. (COBISS3/Katalogizacija, COBISS3/Fond, COBISS3/Pozajmica)
15. 05. 2017. Obnovljena web stranica www.cobiss.net
10. 05. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.11-02, 10. 5. 2017. (COBISS3/Fond, COBISS3/Pozajmica)
04. 05. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.11-01, 3. 5. 2017. (COBISS3/Serijske publikacije, COBISS3/Fond, COBISS3/Pozajmica)
25. 04. 2017. Kvalitetan i postojan ispis na plastičnim nalepnicama (obaveštenje)
20. 04. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.11-00(01), 19. 4. 2017. (COBISS3/Pozajmica, COBISS3/Međubibliotečka pozajmica)
13. 04. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.11-00, u periodu od 15. do 17. 4. 2017. (COBISS3, COBISS3/Katalogizacija, COBISS3/Serijske publikacije, COBISS3/Elektronski izvori, COBISS3/Fond, COBISS3/Pozajmica, COBISS3/Međubibliotečka pozajmica)
07. 04. 2017. U sve lokalne baze podataka u mreži COBISS.Net uneto je već preko 35 miliona jedinica građe
28. 03. 2017. Na web strani COBISS, pod Preporučena oprema (Štampači, čitači, ručni terminali i table za potpisivanje), dodati tabla za podpisivanje Omega (Signotec), štampač Zenius, Premacy (Evolis) i Uputstva za upotrebu čitača Honeywell YJ-HH360
24. 03. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.10-03, u periodu od 25. do 26. 3. 2017. (COBISS3/Katalogizacija, COBISS3/Nabavka, COBISS3/Serijske publikacije, COBISS3/Pozajmica, COBISS3/Međubibliotečka pozajmica, COBISS3/Upravljanje aplikacijama)
13. 03. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.10-02(02), 13. 3. 2017. (COBISS3/Pozajmica, COBISS3/Međubibliotečka pozajmica)
08. 03. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.10-02(01), 8. 3. 2017. (COBISS3/Katalogizacija, COBISS3/Serijske publikacije, COBISS3/Fond, COBISS3/Pozajmica)
08. 03. 2017. Gradska biblioteka Plužine uključena u sistem COBISS.CG
01. 03. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.10-02, 1. 3. 2017. (COBISS3/Katalogizacija, COBISS3/Pozajmica, COBISS3/Upravljanje aplikacijama)
17. 02. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.10-01, u periodu od 18. do 19. 2. 2017. (COBISS3/Nabavka, COBISS3/Serijske publikacije, COBISS3/Fond, COBISS3/Pozajmica, COBISS3/Upravljanje aplikacijama)
17. 02. 2017. Objava statistika za 2016. godinu (link)
01. 02. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.10-00(02), 1. 2. 2017. (COBISS3/Katalogizacija, COBISS3/Pozajmica)
01. 02. 2017. Izlazak 2. broja 21. godišta časopisa Organizacija znanja
30. 01. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.10-00(01), u periodu od 30. do 31. 1. 2017. (COBISS3/Fond, COBISS3/Pozajmica)
25. 01. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.10-00, u periodu od 28. do 29. 1. 2017. (COBISS3, COBISS3/Nabavka, COBISS3/Serijske publikacije, COBISS3/Fond, COBISS3/Pozajmica, COBISS3/Međubibliotečka pozajmica)
13. 01. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.9-00(03), 14. 1. 2017. (COBISS3/Pozajmica)
06. 01. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.9-00(02), u periodu od 7. do 8. 1. 2017. (COBISS3/Elektronski izvori, COBISS3/Pozajmica)

2016

Datum Obavještenje
29. 12. 2016. U lokalnim bazama podataka COBISS.Net kreiran је 24-milioniti zapis
14. 12. 2016. COBISS3 i aktivnosti na kraju godine (obaveštenje, prilog)
13. 12. 2016. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.9-00, u periodu od 14. do 15. 12. 2016. (COBISS3/Katalogizacija, COBISS3/Pozajmica, COBISS3/Upravljanje aplikacijama)
01. 12. 2016. Alat za konfiguraciju mreže i promenjena Uputstva za upotrebu štampača Metapace L-42DT instalirani su na web strani COBISS pod Preporučena oprema (Štampači, čitači, ručni ...)
18. 11. 2016. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.8-00(05), u periodu od 19. do 20. 11. 2016. (COBISS3/Fond, COBISS3/Pozajmica)
09. 11. 2016. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.8-00(04), u periodu od 9. do 10. 11. 2016. (COBISS3/Pozajmica)
27. 10. 2016. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.8-00(03), 27. 10. 2016. (COBISS3, COBISS3/Pozajmica, COBISS3/Međubibliotečka pozajmica)
13. 10. 2016. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.8-00(02), 13. 10. 2016. (COBISS3/Katalogizacija, COBISS3/Fond, COBISS3/Pozajmica)
03. 10. 2016. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.8-00, u periodu od 4. do 5. 10. 2016. (COBISS3, COBISS3/Katalogizacija, COBISS3/Serijske publikacije, COBISS3/Fond, COBISS3/Pozajmica, COBISS3/Međubibliotečka pozajmica)
01. 10. 2016. U lokalnim bazama biblioteka uključenih u sistem COBISS.CG kreiran je 600.000 zapis
23. 09. 2016. 800. biblioteka u mreži COBISS.Net
07. 09. 2016. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.7-03, 7. 9. 2016. (COBISS3/Katalogizacija)
25. 08. 2016. Najava instalacije programske opreme COBISS3, V6.7-02, u periodu od 25. do 26. 8. 2016. (COBISS3/Katalogizacija)
08. 07. 2016. 1. sednica Saveta COBISS.Net
08. 07. 2016. Najava instalacije programske opreme COBISS3, V6.7-01, u periodu od 9. do 10. 7. 2016. (COBISS3/Pozajmica)
01. 07. 2016. Izlazak 1. broja 21. godišta časopisa Organizacija znanja
23. 06. 2016. Najava instalacije programske opreme COBISS3, V6.7-00, u periodu od 25. do 26. 6. 2016. (COBISS3/Katalogizacija, COBISS3/Pozajmica)
17. 06. 2016. Sve biblioteke u sistemu COBISS.CG sada koriste programsku opremu COBISS3/Pozajmica
03. 06. 2016. Najava instalacije programske opreme COBISS3, V6.6-02 (obaveštenje)
02. 06. 2016. Promene Uputstva za upotrebu čitača Datalogic QuickScan instalirane su na web stranici COBISS pod Preporuka za opremu (Štampači, čitači i ručni terminali)
25. 05. 2016. Promene Uputstva za upotrebu štampača Zebra TLP2844, Uputstvа za upotrebu štampača Zebra GK420t, Uputstvа za upotrebu štampača Zebra GC420t, Uputstvа za upotrebu štampača Metapace L-42DT, Uputstva za instaliranje čitača TTID TT100-B i Uputstva za instaliranje čitača Datalogic SKORPIO instalirane su na web stranici COBISS pod Preporuka za opremu (Štampači, čitači i ručni terminali)
23. 05. 2016. Najava instalacije programske opreme COBISS3, V6.6-01 (obaveštenje)
23. 05. 2016. Najava instalacije programske opreme COBISS2/Pozajmica, V5.8-06 (obaveštenje)
05. 05. 2016. Uključivanje mogućnosti unosa podataka o domaćoj biblioteci za ažuriranje baze podataka COLIB u programskoj opremi COBISS3, V6.6-00 (obaveštenje)
21. 04. 2016. Najava instalacije programske opreme COBISS3, V6.6-00 (obaveštenje, prilog)
12. 04. 2016. Grafička dopuna veb stranice Preporučena oprema (Štampači, čitači i ručni terminali)
31. 03. 2016. Najava instalacije programske opreme COBISS3, V6.5-00 (obaveštenje)
18. 03. 2016. Promene Uputstva za upotrebu štampača Zebra TLP2844, Uputstvа za upotrebu štampača Zebra GK420t i Uputstvа za upotrebu štampača Zebra GC420t instalirane su na web stranici COBISS pod Preporuka za opremu (Štampači i čitači bar kodova)
09. 03. 2016. U COBIB.CG kreiran je 400.000 zapis
25. 02. 2016. Objava statistika za 2015. godinu (link)
15. 02. 2016. Najava instalacije programske opreme COBISS3, V6.4-04, COBISS2/Pozajmica, V5.8-03, i COBISS2/Ispisi, V5.8-04 (obaveštenje, prilog 1, prilog 2)
05. 02. 2016. U lokalnim bazama podataka COBISS.Net kreiran је 23-milioniti zapis
22. 01. 2016. Izlazak 2. broja 20. godišta časopisa Organizacija znanja i web stranice časopisa na engleskom jeziku
06. 01. 2016. Sve biblioteke u sistemu COBISS.CG sada koriste programsku opremu COBISS3/Katalogizacija

2015

Datum Obavještenje
23. 12. 2015. COBISS3 i aktivnosti na kraju godine (obaveštenje, prilog)
16. 12. 2015. Na web strani COBISS, pod Preporučena oprema (Štampači/čitači bar koda), dodati štampač Epson TM-T20II i uputstva za njegovu upotrebu
02. 12. 2015. Najava instalacije programske opreme COBISS3, V6.4-00 (obaveštenje, prilog)
08. 09. 2015. Grafička dopuna veb stranica: COBISS3, Pristupne stranice biblioteka i Lista svih biblioteka
23. 07. 2015. U uzajamnim bazama podataka COBISS.Net kreiran je 10-milioniti zapis
20. 07. 2015. Na web strani COBISS, pod Preporučena oprema (Štampači/čitači bar koda), dodati čitač bar koda Datalogic Heron HD3130 i uputstva za njegovu upotrebu
30. 06. 2015. Najava instalacije programske opreme COBISS3, V6.3-00 (obaveštenje, prilog)
03. 06. 2015. Na web strani COBISS, pod Preporučena oprema (Štampači/čitači bar koda), dodati štampač METAPACE L-42DT i uputstva za njegovu upotrebu
24. 04. 2015. Prva instalacija programske opreme COBISS3/Katalogizacija u COBISS.CG u Nacionalnoj biblioteci Crne Gore 'Đurđe Crnojević', Cetinje
08. 04. 2015. Najava instalacije programske opreme COBISS3, V6.2-01 (obaveštenje, prilog)
31. 03. 2015. Prva instalacija programske opreme COBISS3/Pozajmica u COBISS.CG, u biblioteci Fakultet političkih nauka, Podgorica
26. 03. 2015. U lokalnim bazama podataka COBISS.Net kreiran је 22-milioniti zapis
06. 03. 2015. Narodna biblioteka, Tivat uključena u sistem COBISS.CG
04. 03. 2015. Najava instalacije programske opreme COBISS3, V6.2-00 (obaveštenje, prilog)
02. 03. 2015. Ažuriranje korisničkih priručnika na portalu Obrazovanje
26. 02. 2015. Najava ažuriranja korisničkih uputstava za instalaciju i upotrebu COBISS/Connect na portalu Obrazovanje (obaveštenje)
18. 02. 2015. Objava statistika za 2014. godinu (link)
06. 02. 2015. Najava instalacije promena br. 31 priručnika COMARC/B, 9. 2. 2015. (obaveštenje, prilog)
19. 01. 2015. Na web strani COBISS, pod Preporučena oprema (Štampači/čitači bar koda), dodati štampač CITIZEN S310II i uputstva za njegovu upotrebu

2014

Datum Obavještenje
19. 12. 2014. Najava instalacije programske opreme COBISS3, V6.1-02, 1. 1. 2015. (obaveštenje, prilog)
18. 12. 2014. COBISS3 i aktivnosti na kraju godine (obaveštenje, prilog)
11. 12. 2014. Najava instalacije programske opreme COBISS3, V6.1-01, 13. 12. 2014. (obaveštenje, prilog)
14. 11. 2014. Biblioteka Arhitektonskog fakulteta, Podgorica uključena u sistem COBISS.CG
21. 10. 2014. U lokalnim bazama biblioteka uključenih u sistem COBISS.CG kreiran je 500.000. zapis
13. 10. 2014. Najava instalacije programske opreme COBISS3, V6.1-00, 15. 10. 2014. (obaveštenje, prilog)
21. 09. 2014. COBISS.CG sistem takođe na lokaciji IZUM-a. Članicama mreže COBISS.Net, IZUM nudi hosting (gostovanje) na lokaciji IZUM-a. Već gostuju: COBISS.BG, COBISS.RS i COBISS.AL.
18. 09. 2014. Instalacija nove verzije programske opreme Bibliografije, V5, koja uključuje promene kod parametra ispisa (sortiranje bibliografskih jedinica, rezimei/apstrakti, format bibliografske jedinice)
02. 09. 2014. Najava instalacije programske opreme COBISS3, V6.0-03, 4. 9. 2014. (obaveštenje)
21. 06. 2014. U lokalnim bazama podataka COBISS.Net kreiran је 21-milioniti zapis
19. 06. 2014. Uputstva za instaliranje i ažuriranje programa Java dostupna su na internet stranama COBISS3, Preporučena oprema i Najčesta pitanja
12. 06. 2014. Najava instalacije programske opreme COBISS3, V6.0-00, i COBISS/OPAC, V6.1-01 u periodu od 14. 6. do 15. 6. 2014. (obaveštenje, prilog)
28. 05. 2014. Najava instalacije promena br. 19 priručnika COMARC/H i instalacija novog koda u potpolju 998e – Indikator nabavke u vremenu od 29. 5. do 1. 6. 2014. (obaveštenje, prilog)
23. 05. 2014. Najava instalacije programske opreme COBISS3, V5.3-07, u periodu od 24. 5. do 25. 5. 2014. (obaveštenje)
28. 04. 2014. Instalacija Jave, V1.7 (dopis, prilog)
25. 04. 2014. Najava instalacije programske opreme COBISS3, V5.3-06, u periodu od 6. 5. do 9. 5. 2014. (obaveštenje)
23. 04. 2014. Najava instalacije programske opreme COBISS3, V5.3-05, 24. 4. 2014. (obaveštenje)
16. 04. 2014. Najava instalacije programske opreme COBISS2/Ispisi, V5.8-03 i COBISS2/Pozajmica, V5.7-04 u periodu od 19. do
21. 4. 2014. (obaveštenje, prilog)
02. 04. 2014. Najava instalacije promena br. 30 priručnika COMARC/B u periodu od 3. do 4. aprila 2014. (obaveštenje, promene u priručniku)
19. 03. 2014. Najava instalacije programske opreme COBISS3, V5.3-04, 22. 03. 2014 (obaveštenje, prilog)
14. 03. 2014. U sve lokalne baze podataka u mreži COBISS.Net uneto je već preko 30 miliona jedinica građe
13. 03. 2014. Objava statistika za 2013. godinu (link)
21. 02. 2014. Najava instalacije programske opreme COBISS2/Ispisi, V5.6-02 u periodu od 22. do 23. 2. 2014. godine (obavještenje)
07. 02. 2014. Promjena dokumenta Tipologija dokumenata/djela za vođenje bibliografija u sistemu COBISS
30. 01. 2014. Najava instalacije programske opreme COBISS3, V5.3-03 i ažuriranje korisničkog priručnika COBISS3/Fond na portalu Obrazovanje (obavještenje, prilog)
29. 01. 2014. Na web strani COBISS, pod Preporučena oprema (Štampači/čitači bar koda), dodati štampač Zebra GC420t i uputstva za njegovu upotrebu
21. 01. 2014. Instalacija nove verzije programske opreme COBISS/OPAC, V6.1 i COBISS2/Pozajmica, V5.7 i dopune korisničkog priručnika COBISS2/Pozajmica na portalu Obrazovanje pod E-priručnici u periodu od 25. do 26. januara 2014. (obavještenje, prilog)
14. 01. 2014. Na pristupnu stranicu COBISS.CG dodat je Portal obrazovanja

2013

Datum Obavještenje
13. 12. 2013. COBISS3 i aktivnosti na kraju godine (obavјeštenje, prilog)
03. 12. 2013. Dopunjena web stranica Najčešća pitanja
29. 11. 2013. Promene u uredništvu časopisa Organizacija znanja i izdavanje godišta 18 (obaveštenje)
28. 11. 2013. Sve biblioteke u sistemu COBISS.CG za vođenje fonda koriste programsku opremu COBISS3/Fond
14. 10. 2013. U lokalnim bazama podataka COBISS.Net kreiran је 20-milioniti zapis
23. 09. 2013. Dopune šifrarnika za jezike (polje 101), države i regije (polje 102) u vremenu od 28. do 29. 9. 2013. (obavještenje)
03. 09. 2013. Instalacija nove verzije programske opreme Bibliografije, V4.3 koja uključuje obnovu web strana personalnih bibliografija i serijskih publikacija
28. 06. 2013. U uzajamnim bazama podataka COBISS.Net kreiran je 9-milioniti zapis
24. 05. 2013. Uputstvа za upotrebu štampača TSC TTP245C (V2.0) instalirana su na web stranici COBISS pod Preporuka za opremu (Štampači i čitači bar kodova)
07. 05. 2013. Instalacija nove verzije COBISS/Connect v3.3.2e koja omogućuje upotrebu RFID opreme
06. 05. 2013. Novi kod 2014 – serijska publikacija je deziderat za 2014. godinu u potpolju 998e – Indikator nabavke
16. 04. 2013. Na dvadesetoj konferenciji "Dani slovenačke informatike" (Portorož, 16. – 17. april 2013.), slovenačko društvo INFORMATIKA dodelilo je posebno priznanje IZUM-u za uspehe u razvoju bibliotečke informatike. Predsednik društva, gospodin Niko Schlamberger, u obrazloženju je podvukao izuzetan doprinos IZUM-a za razvoj slovenačke informatike i veoma se pohvalno izrazio o značaju glavnih servisa – COBISS i SICRIS - za slovenačke potencijale. Priznanje (jedino za pravna lica) kojim se IZUM svrstava u vrhunske slovenačke organizacije, primio je u ime IZUM-a njegov direktor, gospodin Davor Šoštarič.
15. 03. 2013. Zbog optimiziranja sistema može doći do kraćih smetnji prilikom pristupa bazama podataka preko COBISS/OPAC-a u nedjelju, 17. 3. 2013. godine, u periodu od 8 do 20 h
04. 03. 2013. Instalacija nove verzije programske opreme Bibliografije V4.1 koja uključuje obnovljenu pristupnu stranicu i stranicu za pomoć
27. 02. 2013. Objava statistika za 2012. godinu (link)
25. 02. 2013. Na web strani COBISS, pod Preporučena oprema (Štampači/čitači bar koda), dodati čitač bar koda Datalogic QuickScan i uputstva za njegovu upotrebu

2012

Datum Obavještenje
14. 12. 2012. Omogućeno je preuzimanje zapisa iz uzajamne baze podataka COBIB.BG
14. 12. 2012. Uputstvа za upotrebu štampača TSC TTP245C instalirana su na web stranici COBISS pod Preporuka za opremu (Štampači i čitači bar kodova)
13. 12. 2012. Na COBISS web stranici pod Preporučena oprema (Štampači i čitači bar koda …) dodat štampač STAR TSP100 i linkovi na video prikaz čišćenja glave i kalibracije za neke štampače
10. 12. 2012. 700. biblioteka u mreži COBISS.Net (Knjižnica Slovenskega planinskega muzeja, Mojstrana, Slovenija)
30. 11. 2012. Instalacija nove verzije programske opreme Bibliografije, V4.0-03, koja uključuje stranu sa najčešće postavljenim pitanjima (FAQ) i obnovljene strane za novosti i obaveštenja
15. 11. 2012. Instalacija nove verzije programa COBISS/Connect, V3.0.2, i ažuriranje uputstava za korisnike u programu COBISS/Connect (obavještenje)
05. 11. 2012. Dopune Uputstva za upotrebu štampača Zebra TLP2844 i Uputstvа za upotrebu štampača Zebra GK420t instalirane su na web stranici COBISS pod Preporuka za opremu (Štampači i čitači bar kodova)
27. 09. 2012. Instalacija nove verzije programske opreme Bibliografije, V4.0, koja uključuje ujednačeno pretraživanje podataka o istraživačima u personalnim bibliografijama i u sistemu E-CRIS.CG, novosti RSS, dopune XML formata i web strane u skupu znakova UTF-8; u okviru sistema E-CRIS.CG ujednačeni su oblici za unos i obnovljen je grafički izgled, kod istraživača dodat je novi link do personalnih bibliografija
29. 08. 2012. Štampač TSC TTP-245 C dodat na spisak štampača i čitača šipkastog koda na web strani COBISS
29. 06. 2012. Zbog optimiziranja sistema može doći do kraćih smetnji prilikom pristupa bazama podataka preko COBISS/OPAC-a u subotu, 30. 6. 2012. godine, u periodu od 15. do 21 h
04. 06. 2012. Najava promjena priručnika COMARC/B (obavještenje)
18. 04. 2012. Instalacija nove verzije programske opreme COBISS2/Ispisi, V5.8, te dopune korisničkog priručnika COBISS2/Ispisi u periodu od 21. do 22. aprila 2012 (obavještenje, prilog)
16. 04. 2012. Dopune Uputstva za upotrebu štampača Zebra TLP2844 i Uputstvа za upotrebu štampača Zebra GK420t instalirane su na web stranici COBISS pod Preporuka za opremu (Štampači i čitači bar kodova)
03. 04. 2012. Na web strani Konferencija COBISS 2011 dodate su prezentacije i foto-galerija
21. 03. 2012. Dopunjena web stranica Najčešća pitanja
09. 03. 2012. Najava promjena priručnika COBISS2/Katalogizacija (dopis)
22. 02. 2012. Objava statistika za 2011. godinu (link)
20. 02. 2012. Dopunjena Uputstva za upotrebu čitača Gryphon GD4130 instalirana su na COBISS web stranici pod Preporučena oprema (Štampači/čitači bar kodova)

2011

Datum Obavještenje
29. 12. 2011. Zbog održavanja sistema baze podataka neće biti dostupne u petak 30. 12. 2011. od 20 časova do otprilike 24 časa
16. 12. 2011. Najava instalacije novih verzija programske opreme COBISS2/Pozajmica, V5.6 i COBISS2/Ispisi, V5.7-01 u vremenu od 17. do 18. decembra 2011. i objavljivanje promjena u priručniku COBISS2/Pozajmica (obavještenje)
30. 11. 2011. U subotu, 3. decembra 2011. godine, od 15 časova, do ponedeljka, 5. decembra 2011. godine, do 7 časova, zbog održavanja sistema neće biti dostupne baze podataka u sistemu COBISS.CG (obaveštenje)
06. 11. 2011. Prva instalacija programske opreme COBISS3 u živom okruženju; Univerzitetska biblioteka, Podgorica, prešla je na vođenje podataka o fondu s programskom opremom COBISS3/Fond
10. 10. 2011. Instalacija nove verzije programske opreme COBISS/OPAC V6.0
29. 09. 2011. Najava konferencije COBISS 2011
28. 09. 2011. Najava instalacije nove verzije programske opreme COBISS/OPAC V6.0 od 8. do 9. oktobra 2011. godine i izdavanje promjena priručnika COBISS2/Pozajmica i COBISS2/Ispisi (dopis)
22. 09. 2011. Otežan rad u sistemu COBISS zbog održavanja sistema (obaveštenje)
29. 08. 2011. Novi program COBISS/Connect za pristup programskoj opremi COBISS2 (obaveštenje)
20. 07. 2011. Statistike lokalnih baza podataka dodate na pristupnu stranicu COBISS.CG
28. 06. 2011. Nova verzija programske opreme COBISS/OPAC, V6.0, predana na testnu upotrebu (obaveštenje)
21. 04. 2011. U uzajamnim bazama podataka COBISS.Net kreiran je 8-milioniti zapis
14. 04. 2011. Uputstva za upotrebu čitača Gryphon GD4130 instalirana su na web stranici COBISS pod Preporuka za opremu (Štampači i čitači bar kodova)
11. 03. 2011. Objava statistika za 2010. godinu (link)
01. 02. 2011. Nacionalna ISSN baza podataka ne ažurira se više programskom opremom COBISS

2010

Datum Obavještenje
30. 11. 2010. Obavještenje o izdavanju promjena priručnika COMARC/H, Promjene br. 14 i Promjene br. 15 (obavještenje, dopis, prilog 1, prilog 2)
31. 08. 2010. Implementacija bibliografija, V3.13 koja uključuje dopune XML formata, uvođenje parametra format kod direktnih linkova (HTML, XML) i ukidanje parametara unosa za skup znakova te sažetke/apstrakte; dopune XML formata implementirane su i u segmentu COBISS2/Ispisi – bibliografije
09. 08. 2010. Instalacija programske opreme COBISS2/Katalogizacija, V8.8 (dopis, prilog)
08. 04. 2010. Pokazatelji rasta sistema COBISS.CG dodati na web stranu pod O sistemu COBISS.CG (link)
25. 03. 2010. Obaveštenje o izdavanju promena priručnika COMARC/H, Promene br. 13; COMARC/B, Promene br. 27; COBISS2/Pozajmica, Promene br. 19; COBISS2/ Ispisi, Promene br. 20 (obaveštenje, dopis, prilog 1, prilog 2, prilog 3, prilog 4)
17. 03. 2010. Implementacija bibliografija, V3.12, koja uključuje uvođenje novog ISBD formata ispisa bibliografske jedinice (u zbijenom obliku), dopunu XML formata i ukidanje skupa znakova CZS (dopune XML formata uključene su i u bibliografije u okviru segmenta COBISS2/Ispisi)
04. 03. 2010. Statistike s podacima za 2006.–2009. godine dodate na web stranu pod O sistemu COBISS.CG (link)
25. 02. 2010. Iz uzajamne baze podataka COBIB.SI omogućeno je preuzimanje zapisa koji su predhodno bili preuzeti iz baze podataka OCLC WorldCat

2009

Datum Obavještenje
19. 12. 2009. Instalirana nova COBISS.CG web stranica
5. 11. 2009. 600. biblioteka u mreži COBISS.Net (Dom na kulturata "Krste Misirkov", Sveti Nikole, Makedonija)
13. 07. 2009. Implementacija bibliografija, V3.10, koja uključuje mogućnost online ispisa bibliografija članaka u serijskim publikacijama i dopunu XML formata
30. 06. 2009. Najava instalacije novih verzija programske opreme COBISS2/Pozajmica, V5.4-01, i COBISS2/Ispisi, V5.6-01, u periodu od 4. do 5. jula. (obavještenje, dopis prilog 1, prilog 2)
10. 03. 2009. Implementacija bibliografija V3.9 sa identifikatorom DOI, sa promenjenom tipologijom dokumenata/dela i dopunom XML formata
13. 01. 2009. Biblioteka Univerzitats d.o.o. Podgorica uključena u sistem COBISS.CG

2008

Datum Obavještenje
10. 12. 2008. Ukidanje geografske karte sa osnovne strane COBISS/OPAC
05. 11. 2008. Biblioteka Skupštine Crne Gore, Podgorica uključena u sistem COBISS.CG
20. 06. 2008. Najava instalacije novih verzija programske opreme COBISS2/Pozajmica, V5.4, i COBISS2/Ispisi, V5.6. (obavještenje, dopis, COBISS2/Pozajmica, COBISS2/Ispisi)
11. 06. 2008. Promijenjena i dopunjena Tipologija dokumenata/djela za vođenje bibliografija u sistemu COBISS
16. 05. 2008. Instalacija nove verzije COBISS/OPAC, V5.2 (dopis, prilog)
03. 04. 2008. Implementacija bibliografija V3.8-02 sa promenjenim direktnim linkovima (novo ime Web servera)
14. 01. 2008. Spisak štampača koje podržava programska oprema COBISS i uputstva za njihovu upotrebu

2007

Datum Obavještenje
31. 12. 2007. Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi uključena u sistem COBISS.CG
31. 12. 2007. Narodna biblioteka Bijelo Polje uključena u sistem COBISS.CG
31. 12. 2007. Biblioteka Kliničkog centra Crne Gore, Podgorica uključena u sistem COBISS.CG
31. 12. 2007. Gradska biblioteka "Ljubo Anđelić" Kolašin uključena u sistem COBISS.CG
31. 12. 2007. Narodna biblioteka "Njegoš" Nikšić uključena u sistem COBISS.CG
31. 12. 2007. Biblioteka Srednje stručne škole "Ivan Uskoković" Podgorica uključena u sistem COBISS.CG
31. 12. 2007. Biblioteka istorijskog instituta Crne Gore, Podgorica uključena u sistem COBISS.CG
31. 12. 2007. JU "Muzeji, galerija i biblioteka", Budva uključena u sistem COBISS.CG
31. 12. 2007. Narodna biblioteka "Dr. Radovan Lalić", Berane uključena u sistem COBISS.CG
31. 12. 2007. Narodna biblioteka "Stevan Samardžić", Pljevlja uključena u sistem COBISS.CG
28. 12. 2007. Narodna biblioteka i čitaonica "Ivo Vučković" Bar uključena u sistem COBISS.CG
28. 12. 2007. Gradska biblioteka Kotor uključena u sistem COBISS.CG
07. 12. 2007. Gradska biblioteka i čitaonica "Njegoš" Cetinje uključena u sistem COBISS.CG
25. 11. 2007. Biblioteka Medicinskog fakulteta, Podgorica uključena u sistem COBISS.CG
13. 11. 2007. Najava dopuna u programskoj opremi COBISS2/Katalogizacija, V8.6-01 (dopis, prilog)
05. 11. 2007. Implementacija bibliografija V3.7 sa pretraživačem naučnih informacija Scirus, koja omogućuje ispis bibliografija na ćirilici i u XML formatu, kao i ispis reprezentativnih bibliografija istraživača, istraživačkih organizacija, odeljenja i projektnih grupa preko informacionog sistema o istraživačkoj delatnosti E-CRIS.CG
04. 11. 2007. U okviru projekta Ujednačavanje upotrebe kodova za jezike i pisma u COBISS.Net instalirana nova verzija programske opreme COBISS2/Katalogizacija, V8.6, COBISS2/Ispisi, V5.4, COBISS/OPAC, V5.1, Web bibliografije, V3.7; izvedena konverzija svih bibliografskih baza podataka
16. 06. 2007. Instalacija novih verzija programske opreme COBISS2 (obavještenje): COBISS/OPAC, V5.0 (dopuna 1), COBISS2/Pozajmica, V5.2 (dopuna 2, dopuna 3, dopuna 4), COBISS2/Ispisi, V5.1 (dopuna 5, dopuna 6)
21. 03. 2007. Implementacija bibliografija V3.3-03 sa promenjenom tipologijom dokumenata/dela

2006

Datum Obavještenje
27. 11. 2006. Konverzijom baze Biblioteke Pravnog fakulteta, Podgorica formirane su 2 zasebne baze: Biblioteka Fakulteta političkih nauka, Podgorica (FPNPG) i Biblioteka Pravnog fakulteta, Podgorica (PRFPG)
24. 11. 2006. Biblioteka Fakulteta političkih nauka, Podgorica uključena u sistem COBISS.CG
28. 10. 2006. Instaliran dopunjen šifrarnik za države (dopuna ISO 3166-1 od 26. 9. 2006)
31. 08. 2006. 400. biblioteka u sistemu COBISS.Net
07. 07. 2006. Implementacija ISBD(CR): Međunarodni standardni bibliografski opis serijskih publikacija i drugih kontinuiranih izvora (dopis), COMARC/B (dopune br. 23), COMARC/H (dopune br. 11), COBISS2/Katalogizacija, V8.4 (dopune br. 16)
12. 04. 2006. Implementacija bibliografija V3.3 u sistemu COBISS.CG

2005

Datum Obavještenje
18. 07. 2005. Instalirana nova verzija programske opreme COBISS2/Katalogizacija, V8.2d. Nova verzija omogućuje preuzimanje zapisa i iz sistema COBISS.BH.
31. 05. 2005. Biblioteka Filozofskog fakulteta, Nikšić uključena u sistem COBISS.CG

2004

Datum Obavještenje
08. 12. 2004. Narodna biblioteka "Radosav Ljumović" Podgorica uključena u sistem COBISS.CG
11. 11. 2004. Omogućeno je preuzimanje zapisa iz drugih uzajamnih baza podataka u mreži COBISS.Net  
06. 10. 2004. Biblioteka Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica uključena u sistem COBISS.CG
05. 10. 2004. Poslat priručnik COMARC/B na srpskom jeziku
01. 10. 2004. Instalirane maske u kojima su nazivi polja/potpolja usklađeni s novim nazivima u priručniku COMARC/B
17. 09. 2004. Instalacija nove verzije COBISS2/Katalogizacija, V8.0
14. 09. 2004. Poslate dopune za priručnike COBISS2/Katalogizacija (br. 12)
01. 07. 2004. Program COBISS/OPAC za Windows je u potpunosti ukinut
29. 03. 2004. Biblioteka Ekonomskog fakulteta, Podgorica uključena u sistem COBISS.CG
24. 03. 2004. Biblioteka Fakulteta za pomorstvo Kotor uključena u sistem COBISS.CG
22. 03. 2004. Biblioteka Pravnog fakulteta, Podgorica uključena u sistem COBISS.CG
18. 03. 2004. Biblioteka prirodno-matematičkih i tehničkih nauka, Podgorica uključena u sistem COBISS.CG
01. 03. 2004. Implementacija Web interfejsa COBISS/OPAC, V4.2 u Crnoj Gori

2003

Datum Obavještenje
08.12-12.12. 2003. Održan kurs COBISS/Katalogizacija - početni od 8.12 - 12.12. u Podgorici. Učestvovalo je 13 polaznika iz: Narodne biblioteke "Radosav Ljumović" - Podgorica, Biblioteke prirodno-matematičkih i tehničkih nauka - Podgorica, Biblioteke Medicinskog fakulteta - Podgorica, Pomorske biblioteke - Kotor, Biblioteke Pravnog fakulteta - Podgorica, Biblioteke ekonomskog fakulteta - Podgorica, Biblioteke Filozofskog fakulteta - Nikšić, Centralne narodne biblioteke "Đurđe Crnojević" - Cetinje i Biblioteke Crnogorske akademije nauka i umjetnosti - Podgorica
27. 02. 2003. Potpisan Sporazum o uspostavljanju mreže COBISS.Net i slobodnom protoku bibliografskih zapisa koji se kreiraju u autonomnim bibliotečko-informacionim sistemima Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Slovenije i Srbije

2001

Datum Obavještenje
13. 12. 2001. Uspostavljen sistem uzajamne katalogizacije COBISS.CG. Uključene biblioteke: Centralna narodna biblioteka "Đurđe Crnojević", Cetinje (CNBCT) i Univerzitetska biblioteka Podgorica (UBPG). Uzajamna baza podataka je na dan uspostavljanja obuhvatala 22.437 bibliografskih zapisa, kreiranih na osnovu obe lokalne baze podataka. Iz lokalne baze podataka CNBCT je prenešeno 16.694 zapisa, a iz lokalne baze UBPG 5.743 zapisa