COBISS
Обавјештења и новости
Обавјештења и новости - 2018
датум обавјештење
23. 11. 2018. Инсталација програмске опреме COBISS3, V6.20-00, у периоду од 24. до 25. 11. 2018. (COBISS3, COBISS3/Каталогизација, COBISS3/Набавка, COBISS3/Фонд, COBISS3/Позајмица)
22. 11. 2018. 1300. библиотека у мрежи COBISS.Net (Природњачки музеј, Београд)
12. 10. 2018. Основна школа 'Ловћенски партизански одред' Цетиње укључена у систем COBISS.CG
12. 10. 2018. Градска библиотека Мојковац укључена у систем COBISS.CG
08. 10. 2018. У локалним базама података COBISS.Net креиран je 27-милионити запис
27. 09. 2018. Инсталација програмске опреме COBISS3, V6.19-00, у периоду од 29. до 30. 9. 2018. (COBISS3/Каталогизација, COBISS3/Фонд, COBISS3/Позајмица, COBISS3/Међубиблиотечка позајмица)
07. 09. 2018. Средња поморска школа Котор укључена у систем COBISS.CG
07. 09. 2018. Гимназија Котор укључена у систем COBISS.CG
06. 09. 2018. Најава COBISS конференције 2018. (позив)
27. 08. 2018 Све библиотеке у мрежи COBISS.net прешле су на употребу програмске опреме COBISS3/Позајмица
08. 06. 2018 Инсталација програмске опреме COBISS3, V6.18-00, у периоду од 9. до 10. 6. 2018. (COBISS3, COBISS3/Каталогизација, COBISS3/Позајмица, COBISS3/Међубиблиотечка позајмица)
26. 04. 2018. Гимназија 'Слободан Шкеровић', Подгорица укључена у систем COBISS.CG
19. 04. 2018 Инсталација програмске опреме COBISS3, V6.17-00, у периоду од 21. до 22. 4. 2018. (COBISS3, COBISS3/Каталогизација, COBISS3/Набавка, COBISS3/Серијске публикације, COBISS3/Фонд, COBISS3/Позајмица)
29. 03. 2018. У локалним базама података COBISS.Net креиран je 26-милионити запис
29. 03. 2018. Излазак двоброја (1-2) 22. годишта часописа Организација знања (OZ)
23. 03. 2018. 1200. библиотека у мрежи COBISS.Net (Osnovna šola Podbočje)
09. 03. 2018 Инсталација програмске опреме COBISS3, V6.16-00, у периоду од 10. до 11. 3. 2018. (COBISS3, COBISS3/Набавка, COBISS3/Фонд, COBISS3/Позајмица)
07. 03. 2018. На wеб страни COBISS, под Препоручена опрема (Штампачи, читачи, ручни терминали и табле за потписивање), додат штампач Honeywell PC42t и упутства за његово употребо
06. 03. 2018. У све локалне базе података у мрежи COBISS.Net унето је већ преко 37 милиона јединица грађе
26. 02. 2018. Објава статистика за 2017. годину (линк)
19. 02. 2018. Централна универзитетска библиотека - Библиотека умјетности укључена у систем COBISS.CG
07. 02. 2018. Инсталација програмске опреме COBISS3, V6.15-00, у периоду од 10. до 11. 2. 2018. (COBISS3, COBISS3/Каталогизација, COBISS3/Електронски извори, COBISS3/Фонд, COBISS3/Позајмица, COBISS3/Међубиблиотечка позајмица)
12. 01. 2018. Допуне Упутства за употребу штампача Zebra GC420t инсталиране су на web страници под Препорука за опрему (Штампачи, читачи и ручни терминали)
04. 01. 2018. 1100. библиотека у мрежи COBISS.Net (Osnovna šola Log - Dragomer)