COBISS
Обавјештења и новости
Обавјештења и новости - 2018
датум обавјештење
12. 01. 2018. Допуне Упутства за употребу штампача Zebra GC420t инсталиране су на web страници под Препорука за опрему (Штампачи, читачи и ручни терминали)
04. 01. 2018. 1100. библиотека у мрежи COBISS.Net (Osnovna šola Log - Dragomer)