Organizacija znanja 2013/1-4

KONCEPT AVTENTIKACIJSKE IN AVTORIZACIJSKE INFRASTRUKTURE V SISTEMU COBISS
IPv6 - ALI GA ŽE POTREBUJEMO?
OBZORNIK ZDRAVSTVENE NEGE: SPLETNA METRIKA 2009-2013
DNEVI SLOVENSKE INFORMATIKE 2013
UNITWIN/UNESCO CHAIR PROGRAM
42. KONFERENCA LIBER
KNJIŽNIČARSKI IZZIVI: VIZIJA, STRATEGIJA, TAKTIKA 2003-2013-2023
KONFERENCA LUCENE/SOLR REVOLUTION 2013
FRANCI DEMŠAR: TRANSPARENTNOST IN SKRB ZA DENAR DAVKOPLAČEVALCEV
VIKTOR MAYER-SCHÖNBERGER AND KENNETH NEIL CUKIER - BIG DATA: A REVOLUTION THAT WILL TRANSFORM HOW WE LIVE, WORK AND THINK

Organizacija znanja 2012/4

VEČJEZIČNOST V KNJIŽNIČNIH INFORMACIJSKIH SISTEMIH
MOJA KNJIŽNIČARSKA ZGODBA
KONFERENCA IFLA 2012
POSVETOVANJE KNJIŽNIČAR V AKCIJI
RAZPRAVA O STRATEGIJI RAZVOJA SPLOŠNIH KNJIŽNIC 2013-2020
JOHN M. BUDD: SELF-EXAMINATION - THE PRESENT AND THE FUTURE OF LIBRARIANSHIP
IZUM V UNESCU

Organizacija znanja 2012/3

INFORMACIJSKA EKOLOGIJA
NOVA ULOGA SEOSKIH BIBLIOTEKA U SAVREMENOM BIBLIOTEKARSTVU
PICA-OCLC EMEA
KONFERENCA DNEVI SLOVENSKE INFORMATIKE 2012
FORUM ZAJEM, ARHIVIRANJE IN HRAMBA PODATKOV
SEMINAR O STANDARDU EN 15838 ZA KLICNE CENTRE
KONFERENCA ESREA 2012
POSVETOVANJE SMARTDOC - PAMETNO UPRAVLJANJE Z DOKUMENTI
SUE POLANKA (ED.): NO SHELF REQUIRED 2

Organizacija znanja 2012/2

ALAN M. TURING, IZUMITELJ UNIVERZALNEGA STROJA (1912-1954 IN 2012)
PLAIDOYER ZA PRENOVLJENO TEORIJO INFORMACIJ
BOJ ZA SLOVENSKO UNIVERZO V LETU 1901 V LUČI ČASNIKOV SLOVENCEV IN SLOVENSKI NAROD
OCLC JE DOBIL PETEGA PREDSEDNIKA V 45 LETIH
KONFERENCA ALA 2011
KONFERENCA JAVAONE 2011
KONFERENCA DRUŽBENA ODGOVORNOST IN IZZIVI ČASA 2012
TONE RAVNIKAR: BENEDIKTINSKI SAMOSTAN V GORNJEN GRADU

Organizacija znanja 2012/1

GLASBA POVEZUJE IN LOČI LJUDI, SKUPNOSTI, LJUDSTVA IN RELIGIJE
KLASIFIKACIJA KLJUČNIH BESED IZ BIBLIOGRAFSKIH ENOT
KAKOVOST BIBLIOGRAFSKIH ZAPISOV V COBIB-U
POT V UNESCO
KONFERENCA UKSG 2011
POSVETOVANJE ZA SPLOŠNE KNJIŽNICE NA HRVAŠKEM
KONFERENCA LIBER 2011
KONFERENCA MCCSIS 2011
SREČANJE DIREKTORJEV ISSN-CENTROV
SREČANJE ESREA IN SEMINAR TQF
E-KNJIGE IN SLOVENSKE KNJIŽNICE
SREČANJE REGIONALNEGA SVETA OCLC EMEA
H. WOODWARD AND L. ESTELLE: DIGITAL INFORMATION - ORDER OR ANARCHY?

Organizacija znanja 2011/4

UVODNIK
Pozdrav dr. Igorja Lukšiča, ministra za šolstvo in šport
POVZETKI PREDAVANJ: JAY JORDA, RICHARD WALLIS, ALAN DANSKIN
"STANDARDI" ZA VISOKOŠOLSKE KNJIŽNICE
"VELIKA BOGINJA" IN PODOBE ŽENSK SREDOZEMSKO-BALKANSKIH KULTUR
COBISS V VIRTUALNEM OKOLJU
ONLINE IZPOSOJA NA BIBLIOBUSIH
USTANOVITEV ZDRUŽENJA ALUMNI COBISS
ULOGA ALUMNI UDRUŽENJA U STRUČNOM SVETU
FREE FLOW OF BIBLIOGRAPHIC INFORMATION
KNJIŽNIČAR KOT STROKOVNJAK IN INTELEKTUALEC
BITI DOBAR RUKOVODITELJ KNJIŽNICE

Organizacija znanja 2011/3

UVODNIK
DISSEMINATION OF KNOWLEDGE: PROCESS SYSTEMATIZATION AND ITS IMPLEMENTATION
PODSTICANJE ČITANJA KAO ZAJEDNIČKA ZADAĆA BIBLIOTEKA, VRTIĆA I PORODICE
NIJE SAMO PO SEBI RAZUMLJIVO DA IMAMO COBISS I SICRIS
KONFERENCA DSI 2011
FORUM ZAJEM, ARHIVIRANJE, UPRAVLJANJE IN HRAMBA PODATKOV
JUBILEJNO, 100. SREČANJE KNJIŽNIČARJEV NEMČIJE
STROKOVNO SREČANJE INFORMACIJSKA PISMENOST V VISOKEM ŠOLSTVU
POSVETOVANJE DOK_SIS 2011
MARSHALL BREEDING: NEXT-GEN LIBRARY CATALOGS
COBISS MED VELIKIMI

Organizacija znanja 2011/1-2

VREDNOTE SVETOVNEGA ETOSA
ETIKA V STRATEŠKIH DOKUMENTIH VISOKEGA ŠOLSTVA IN ZNANOSTI
KNJIŽNIČARSTVO IN INFORMACIJSKO ZDRUŽENJE NOVE ZELANDIJE
GUTTENBERG BREZ NAREKOVAJEV
KONFERENCA UKSG 2010
KONFERENCA JAVAONE 2010
AVTORSKE PRAVICE V ELEKTRONSKEM OKOLJU V SLOVENIJI IN EU
SREČANJE REGIONALNEGA SVETA OCLC EMEA
STROKOVNO SREČANJE: 12. DANI SPECIJALNIH I VISOKOŠKOLSKIH KNJIŽNICA
KONGRES KNJIGA NA SLOVENSKEM - PREDNOSTI IN PASTI ELEKTRONSKEGA ZALOŽNIŠTVA
PEER REVIEW IN ACADEMIC PROMOTION AND PUBLISHING
PRVI DIPLOMANTI REGIONALNEGA ŠTUDIJA KNJIŽNIČARSTVA

Organizacija znanja 2010/4

BIBLIOGRAFSKI ZAPISI IZ COBIB.SI V WORLDCAT
POZNAVANJE REFERENČNEGA SERVISA VPRAŠAJ KNJIŽNIČARJA
POČASNA TEHNOLOGIJA (SLOW TECH) - MANIFEST ZA ETIČNO UPRAVLJANJE TEHNOLOGIJ
ŽIVLJENJE IN DELO FRANCA MESOJEDCA
POLETNA ŠOLA IFIP 2010
KONFERENCA UA EUROPE 2010
DELAVNICA DOK_SIS 2010
KONFERENCA ESREA 2010
SREČANJE DIREKTORJEV CENTROV ISSN IN TEČAJ VIRTUA V MARIBORU
ERIK QUALMAN: SOCIALNOMICS: HOW SOCIAL MEDIA TRANSFORMS THE WAY WE LIVE AND DO BUSINESS

Organizacija znanja 2010/3

ETIZIRANJE V INFORMACIJSKI DRUŽBI - TVEGANJE ZARADI POMANJKLJIVE USPOSOBLJENOSTI
UČENJE ETIKE ZA SPREMINJANJE PRIHODNOSTI
DRUŽBENI MEDIJI - ZABAVA ALI ORODJE?
PODMELŠKA FARA SKOZI ČAS
KONFERENCA CONTENT STRATEGY FORUM 2010
GENERALNA SKUPŠČIMA ISSN
FORUM ZAJEM, ARHIVIRANJE, UPRAVLJANJE IN HRAMBA PODATKOV
KONFERENCA CRIS 2010
SEMINAR UVOD V ISO/IEC 15504 - SPICE
KONFERENCA ALA 2010
A. WU IN A. MITCHELL: MASS MANAGEMENT OF E-BOOK CATALOG RECORDS

Organizacija znanja 2010/1-2

Uvodnik
MODELLING OF PROCESSES: Tehnology development
ODPRTA KODA - NE V CENI, V UPORABNI VREDNOSTI JE BISTVO
VOJAŠKE KNJIŽNICE V SLOVENIJI
E-UČENJE V OKOLJU SPLETA 2.0
BORIS R. ANŽLOVAR - PRVI SLOVENEC V INFORMACIJSKI TEHNOLOGIJI
KONFERENCA STA - TRANSALPINE CHAPTER
MEDNARODNA POLETNA ŠOLA IFIP 2009
POSVETOVANJE 30. DNEVI AVSTRIJSKIH KNJIŽNIČARJEV
POSVETOVANJE ZBDS 2009
POSVETOVANJE ESREA 2009
DELAVNICA TEMELJI VARNOSTI OMREŽJA
KONFERENCA POWER OF 3
KONFERENCA ONLINE INFORMATION 2009
SREČANJE REGIONALNEGA SVETA OCLC EMEA
DELAVNICA UVEDBA DOKUMENTARNIH SISTEMOV
SEMINAR AKTUALNA PRAKSA S PODROČJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
CHRIS ANDERSON: FREE - THE FUTURE OF RADICAL PRICE

Organizacija znanja 2009/4

Uvodnik
Mag. Tomaž Seljak, direktor IZUM-a
Vojko Volk, koordinator za Zahodni Balkan na Ministrstvu za zunanje zadeve RS
NEW DYNAMICS OF HIGHER EDICATION AND RESEARCH FOR SOCIETAL CHANGE AND DEVELOPMENT
RESPONDING TO THE LIBRARY NEEDS OF DISTANCE LEARNERS
POTOVANJE SKOZI PREOBRAZBE - MED PREŽIVETJEM IN RAZCVETOM
UPORABNIŠKI VMESNIKI NASLEDNJE GENERACIJE
KATALOŽNA PRAVILA I PRAKSA U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EUROPE
TRENDI IZOBRAŽEVANJA ZA DELO V INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTIH
KAKO RACIONALIZIRATI KATALOGIZACIJO IN IZBOLJŠATI FUNKCIONALNOST SISTEMA COBISS
DOSTOP DO ELEKTRONSKIH VIROV - DELOVANJE DIGITALNE KNJIŽNICE SLOVENIJE
ORGANIZACIJA NACIONALNOG COBISS CENTRA U SRBIJI - VBS CENTRA
KONVERZIJA KATALOGOV NACIONALNE KNJIŽNICE BOLGARIJE V FORMAT COMARC
UVAJANJE SEGMENTOV PROGRAMSKE OPREME COBISS3 V SLOVENIJI
DOSTOPNOST INFORMACIJ O RAZISKOVALNIH POTENCIALIH IN REZULTATIH RAZISKOVALNEGA DELA ZA SODELOVANJE V REGIJI
KNJIŽNIČNI INFORMACIJSKI SISTEMI ZA PREGLED USTVARJALNOSTI

Organizacija znanja 2009/3

BIBLIOGRAFSKI ZAPISI ZA E-KNJIGE ZALOŽBE SPRINGER V COBIB.SI
BOLGARSKE KNJIŽNICE OD SREDNJEGA VEKA DO DANES
MODROST KOT PREDMET INFORMACIJSKE ZNANOSTI
DVIJE LASTE ČINE PROLJEĆE: ODGOVOR BEBI RAŠIDOVIĆ
ZORAN JELENC
BIBLIOGRAFSKI ZAPISI V SPLETNEM OKOLJU: POROČILO O RAZISKAVI RIN
TEHNIČNI IN VSEBINSKI PROBLEMI KLASIČNEGA IN ELEKTRONSKEGA ARHIVIRANJA
SIMPOZIJ O PREHODU NA MARC 21
KONFERENCA ALA 2009
KONFERENCA IFLA 2009
POSVETOVANJE DOK_SIS 2009
LAVRENCE LESSING: CODE, VERSION 2.0

Organizacija znanja 2009/1-2

Uvodnik
METODE RAZVOJA AVTENTIČNIH VODIJ V UČEČI SE ORGANIZACIJI
SEMANTIČKI WEB - IDEJA I TEHNOLOGIJE
POGLED IZ GNIJEZDA - ODGOVOR SAŠI MADACKOM, DŽENANI KALAŠ I DŽENANI ALAĐUZ
SLAVKO PREGL
DELAVNICA REŠITVE ZA UPRAVLJANJE POSLOVANJA V PODJETJIH S POMOČJO IT
ELEKTRONSKE KNJIGE IN BRALNIKI V SPLOŠNI KNJIŽNICI
SEMINAR ELAG 2008
DNEVI SLOVENSKE INFORMATIKE 2009
CHRIS ANDERSON: THE LONG TAIL - THE NEW ECONOMICS OF CULTURE AND COMMERCE
EGAIS - THE ETHICAL GOVERNANCE OF EMERGING TECHNOLOGIES

Organizacija znanja 2008/2

Uvodnik
AVTORSKI PROCES V SPLETNEM OKOLJU
Z ANALIZO PODATKOVNIH BAZ DO TRAJNIH INFORMACIJ O ZNANOSTI
AUSTROUGARSKA MORNARIČKA KNJIŽNICA U PULI
NET GENERACIJA
DELAVNICA BREZŽIČNA OMREŽJA IN EDUROAM
SIMPOZIJ TRUBAR IN INTERNET
KONFERENCA CRIS 2008
DELAVNICA ETIKA IN E-VKLJUČENOST
ERIH – EVROPSKI REFERENČNI SEZNAM ZA HUMANISTIČNE VEDE

Organizacija znanja 2008/1

Uvodnik
NEMAČKI UZAJAMNI KATALOG SERIJSKIH PUBLIKACIJA
HIRSCHEV H- IN M-KAZALNIK ZA NAPOVED ZNANSTVENE KARIERE
DR. BORJANA HRISTOVA
POSVETOVANJE DOK_SIS_2007
KONFERENCA OOPSLA 2007 V MONTREALU
KONFERENCA ONLINE INFORMATION 2007
JOSEPH WEIZENBAUM: WO SIND SIE, DIE INSELN DER VERNUFT IM CYBERSTROM?

Organizacija znanja 2007/4

Uvodnik
Mag. Tomaž Seljak, direktor IZUM-a
MEJE SO, MEJA NI
MIGRACIJE IN MEDKULTURNI ODNOSI
VLOGA KULTURNEGA KONTEKSTA PRI NASTAJANJU KNJIŽNIČNIH INFORMACIJSKIH SISTEMOV V MREŽI COBISS.NET
RAZLIČNOST JEZIKOV IN PISAV V SISTEMU COBISS
NOVE APLIKACIJE V SISTEMU COBISS
KRATKA PREDSTAVITEV NOVEGA VMESNIKA COBISS3/KATALOGIZACIJA
PREVZEMANJE BIBLIOGRAFSKIH ZAPISOV IZ RAZLIČNIH KULTURNIH OKOLIJ
UPOŠTEVANJE KULTURNE RAZLIČNOSTI UPORABNIKOV KNJIŽNIC
PRISPEVEK KNJIŽNIC K EVROPSKI IDENTITETI
MANJŠINSKE KNJIŽNICE IN TUJEJEZIČNE ZBIRKE V FUNKCIJI MEDKULTURNEGA DIALOGA
COBISS 20 LET

Organizacija znanja 2007/3

DOBRODOŠLICA NA COBISS 2007k
AVSTRIJSKE SPLOŠNE KNJIŽNICE IN SLOVENSKA ŠTUDIJSKA KNJIŽNICA V CELOVCU
NEKAJ MOŽNOSTI BIBLIOMETRIJSKE ANALIZE ČASOPISA OZ 1998-2006
PRISPEVEK K FILOZOFIJI KNJIŽNIČARSTVA IN INFORMACIJSKE ZNANOSTI
SIGRID REINITZER
KONFERENCA KATALOGIZACIJA 2007
TEDEN SESTANKOV ISO TC46
KONFERENCA JAVAONE 2007
SEMINAR ELAG 2007
KONFERENCA MICROSOFT NT 2007
KONFERENCA ALA 2007
KONFERENCA LIBER 2007
KONFERENCA IFLA 2007
PROFERSOR - BOŽO TEŽAK LUČONOŠA ZNANOSTI
THE COMMISSION'SPAPER ON THE FUTURE OF THE ERA

Organizacija znanja 2007/2

Uvodnik
PROJEKT IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ZAPISOV V COBIB.SI
EUGENE GARFIELD – 50 LET DOKUMENTIRANJA ZNANOSTI
Dr. TVRTKO ŠERCAR
POSVETOVANJE DNEVI SLOVENSKE INFORMATIKE 2007
KONFERENCA STC TRANSALPINE CHAPTER
SEMINAR COGNOS – POSLOVNA INTELIGENCA SKOZI IZKUŠNJE NAJBOLJŠIH
GREEN PAPER: THE EUROPEAN RESEARCH AREA – NEW PERSPECTIVES

Organizacija znanja 2007/1

Uvodnik
POMEN IN VLOGA INFORMACIJSKIH PORTALOV ZA UPRAVLJANJE ZNANJA
RAČUNALNIŠTVO, INFORMACIJSKA ZNANOST IN INŽENIRSTVO - ZIDAKI NOVE ZNANSTVENE REVOLUCIJE
VLOGA ZBDS PRI KNJIŽNIČARSKI ZAKONODAJI
MARIBORSKA DEKLARACIJA O POMENU KNJIŽNIC ZA KAKOVOST UNIVERZ
MIROSLAV POLZER
KONFERENCA ONLINE INFORMATION 2006
KONFERENCA RFID JOURNAL LIVE! EUROPE 2006
STROKOVNO SREČANJE SIOUG 2006
BIBLIOGRAFIJA ZA OBDOBJE 1996-2006

Organizacija znanja 2006/4

Uvodnik
Mag. Tomaž Seljak, IZUM
Dr. Jure ZUPAN, minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
TRANSPARENTNOST RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI V SLOVENIJI
POMEN KNJIŽNIC PRI EVALVACIJAH IN AKREDITACIJAH UNIVERZ V ZDA
PRISTOP K EVALVACIJI NA UNIVERZI V LJUBLJANI
ODPRTA VPRAŠANJA IN DILEME KVANTITATIVNEGA IN KVALITATIVEGA OCENJEVANJA V ZNANOSTI
UPORABA CITATNIH INFORMACIJ NACIONALNE IN REGIONALNE RAVNI PRI EVALVACIJI ZNANSTVENE UČINKOVITOSTI
STANJE IN ODPRTA VPRAŠANJA VISOKOŠOLSKEGA KNJIŽNIČARSTVA V SLOVENIJI
UNIVERZITETNE KNJIŽNICE V ALBANIJI
UNIVERZITETNE KNJIŽNICE V BOLGARIJI DANES
ZNANSTVENORAZISKOVALNO IN RAZISKOVALNO-RAZVOJNO DELO V BOSNI IN HERCEGOVINI S POSEBNIM OZIROM NA POMEN IN VLOGO UNIVERZITETNIH KNJIŽNIC
VISOKOŠOLSKE KNJIŽNICE UNIVERZE V ČRNI GORI
VISOKOŠOLSKE KNJIŽNICE V ČRNI GORI – KADRI
REPOZITORIJI UČNEGA GRADIVA KOT PODPORA BOLONJSKEMU PROCESU: POGLED IZ HRVAŠKE
STANJE AKADEMSKIH KNJIŽNIC NA TERITORIJU REPUBLIKE MAKEDONIJE
UNIVERZE V SRBIJI MED SPREMEMBO IN PRIVATNO POBUDO
IZVAJANJE DOLOČIL PRAVILNIKA O IZDAJI DOVOLJENJA ZA VZAJEMNO KATALOGIZACIJO V SISTEMU COBISS.SI
KATALOGIZACIJSKA PRAVILA IN KAKOVOST BIBLIOGRAFSKIH PODATKOV
IZKUŠNJE Z VERIFIKACIJO RAZVRSTITVE BIBLIOGRAFSKIH ENOT RAZISKOVALCEV PO TIPOLOGIJI
RAZVOJ SPLOŠNEGA GESLOVNIKA COBISS.SI
POVEZOVANJE SISTEMOV: SICRIS – COBISS.SI – WEB OF SCIENCE
POROČILO O PANELU COBISS.NET O PROGRAMIH RAZVOJNE POMOČI JUGOVZHODNI EVROPI ZA INFORMACIJSKO INFRASTRUKTURO ZNANOSTI, IZOBRAŽEVANJA IN KULTURE
"KNJIŽNICE ZA KAKOVOSTNO UNIVERZO"
UVODNA BESEDA O VLOGI KNJIŽNIC PRI EVALVACIJI IN AKREDITACIJI UNIVERZ
EVALVACIJA NUUB "SV. KLIMENT OHRIDSKI" V BITOLI
EVALVACIJA NA EVROPSKIH UNIVERZAH IN NEKATERA MERILA ZA EVALVACIJO SPLETNIH VIROV
NEKAJ IDEJ O POMEMBNI VLOGI UNIVERZITETNIH KNJIŽNIC V OKVIRU BOLONJSKEGA PROCESA
OBRAVNAVANJE KNJIŽNIC V POSTOPKIH EVALVACIJE IN AKREDITACIJE UNIVERZ V BOSNI IN HERCEGOVINI
VLOGA KNJIŽNIC PRI EVALVACIJAH IN AKREDITACIJAH UNIVERZ
POMEN KNJIŽNIC NA UNIVERZAH ZA NJIHOVO AKREDITACIJO IN EVALVACIJO
"MARIBORSKA DEKLARACIJA" O VLOGI KNJIŽNIC PRI EVALVACIJAH IN AKREDITACIJAH UNIVERZ
"MARIBORSKA DEKLARACIJA" O ULOZI BIBLIOTEKA U EVALUACIJAMA I AKREDITACIJAMA UNIVERZITETA
"MARIBOR DECLARATION" ON THE ROLE OF LIBRARIES IN EVALUATING AND ACCREDITING UNIVERSITIES

Organizacija znanja 2006/3

Uvodnik
ČLOVEKOVA IZBIRA IN RAČUNALNIKI
EDIFACT - NOV NAČIN SODELOVANJA KNJIŽNIC IN DOBAVITELJEV GRADIVA"
FILOZOFIJA BIBLIOTEKARSTVA IN INFORMACIJSKE ZNANOSTI
SRETEN UGRČIĆ
KONFERENCA ALA 2006
KONFERENCA IFLA 2006
POROČILO Z DELAVNICE SODOBNI KADROVSKI PROCESI
KONFERENCA JAVAONE 2006
POROČILO Z 29. KONFERENCE UKSG
29. DNEVI AVSTRIJSKIH KNJIŽNIČARJEV
R&R V JVE

Organizacija znanja 2006/1-2

Uvodnik
METAPODATKOVNE XML-SHEME V KNJIŽNIČNIH INFORMACIJSKIH SISTEMIH
DIGITEKA - PRISPEVEK K RAZPRAVI O "DIGITALNI KNJIŽNICI"
GOOGLE SCHOOLAR V SISTEMU COBISS.SI
VKLJUČEVANJE CERKVENIH KNJIŽNIC Z REDKIMI KNJIGAMI V SISTEM COBISS
DR. MARIJAN SMOLIK
KONFERENCA OPENOFFICE.ORG
SREČANJE TECHNET ESS
POSVETOVANJE DNEVI SLOVENSKE INFORMATIKE 2006
UNESCOVA DELAVNICA O ORGANIZIRANJU INFORMACIJ O RAZISKOVALNIH POTENCIALIH IN REZULTATIH RAZISKOVALNIH DEJAVNOSTI
VKLJUČITEV BAZE PODATKOV SPLOŠNI GESLOVNIK COBISS.SI V COBISS/OPAC

Organizacija znanja 2005/4

Uvodnik
Mag. Tomaž Seljak, IZUM
Milan Predan, namestnik generalnega direktorja Srednjeevropske pobude
Dr. Jože Flašker, Agencija RS za tehnološki razvoj
Sigrid Reinitzer, Univerzitetna knjižnica, Gradec, Avstrija; predsednica Programskega odbora
AVSTRIJSKO POROČILO
AVTOMATIZACIJA KNJIŽNIC NA SLOVAŠKEM – PET LET PO PRELOMU TISOČLETJA
AVTOMATIZACIJA KNJIŽNIC V SRBIJI
STANJE AVTOMATIZACIJE KNJIŽNIČNEGA POSLOVANJA V ČEŠKI REPUBLIKI
STANJE AVTOMATIZACIJE KNJIŽNIC V ČRNI GORI
AVTOMATIZACIJA KNJIŽNIC V MAKEDONIJI
AVTOMATIZACIJA IN KNJIŽNICE V BIH
KRATKO POROČILO O STANJU AVTOMATIZACIJE V NACIONALNI KNJIŽNICI "SV. CIRIL IN METOD", SOFIJA
STANJE IN PROBLEMI AVTOMATIZACIJE KNJIŽNIC V SLOVENIJI
NEKAJ MISLI O KNJIŽNICAH IN INFORMACIJSKEM TRGU
BIBLIOGRAFIJE RAZISKOVALCEV V SISTEMU COBISS.SI
REGIONALNI VIDIKI INFORMACIJSKO-STORITVENE INFRASTRUKTURE ZA ZAGOTAVLJANJE PREGLEDNOSTI RAZISKOVALNIH INFORMACIJ
TEHNOLOGIJE ZA COBISS
TEMATSKI PORTAL ZA PODROČJE KNJIŽNIČARSTVA IN INFORMATIKE
REFERENČNI SERVIS VPRAŠAJ KNJIŽNIČARJA V SISTEMU COBISS.SI
NETGENERACIJA IN PRIHODNOST KNJIŽNIC
NEKATERI VIDIKI UPRAVLJANJA RAZVOJA PROCESOV AVTOMATIZACIJE IN DIGITALIZACIJE V NBS
SPLOŠNE KNJIŽNICE KOT JAVNI KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SERVISI
KNJIŽNICE ZA SODELOVANJE IN RAZVOJ SREDNJE EVROPE
REZULTATI SPORAZUMA O VZPOSTAVITVI MREŽE COBISS.NET

Organizacija znanja 2005/3

UVODNIK
OBVEŠČEVALNA KNJIŽNICA V OBVEŠČEVALNEM ŽIVČNEM SISTEMU SLOVENIJE?
POLITIKE EVROPSKE UNIJE ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO: OD INFORMACIJSKE DRUŽBE DO EEVROPE. TRENDI IN VIZIJE
UVAJANJE TEHNOLOGIJE RFID V SLOVENSKIH KNJIŽNICAH
MARJAN PUNGARTNIK
KONFERENCA ALA 2005
SEMINAR ELAG 2005
KONFERENCA JAVAONE 2005
KONFERENCA IFLA 2005
NATIONAL INTELLIGENCE COUNCIL. MAPPING THE GLOBAL FUTURE
PRIDITE NA KONFERENCO COBISS 2005!

Organizacija znanja 2005/2

UVODNIK
ANALIZA SLOVARJA ODLIS S PROGRAMOM PAJEK
INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA VSE V ENEM
BIBLIOMETRIJA, SCIENTOMETRIJA IN INFORMETRIJA
BIBLIOMETRIJA, SCIENTOMETRIJA IN INFORMETRIJA
NIKO SCHLAMBERGER
POSVETOVANJE TEHNIČNI IN VSEBINSKI PROBLEMI KLASIČNEGA IN ELEKTRONSKEGA ARHIVIRANJA
28. MEDNARODNA KONFERENCA UKSG
POSVETOVANJE DNEVI SLOVENSKE INFORMATIKE 2005
13. KONFERENCA STC-TAC
NT KONFERENCA 2005
THE LAST FUTURIST SHOW – ZADNJA FUTURISTIČNA PREDSTAVA
POSLOVANJE S KNJIŽNIČNIM GRADIVOM V OKOLJU COBISS3, V3.0, IN IZKUŠNJE DOBRIH DVEH MESECEV V KNJIŽNICI FRANCA KSAVRA MEŠKA ORMOŽ
UVAJANJE COBISS3/ZALOGA V KNJIŽNICI OTONA ŽUPANČIČA
COBISS3 V KNJIŽNICI TEHNIŠKIH FAKULTET MARIBOR
NA SPLETU ZAŽIVELA EVROPSKA KNJIŽNICA
SEMENIŠKA KNJIŽNICA V LJUBLJANI IN KAPUCINSKA KNJIŽNICA V ŠKOFJI LOKI - POLNOPRAVNI ČLANICI COBISS
ELEKTRONSKI ARHIV ZNANSTVENIH IN STROKOVNIH DOKUMENTOV

Organizacija znanja 2005/1

UVODNIK
ROČNA ALI RAČUNALNIŠKO PODPRTA KATEGORIZACIJA ZNANSTVENIH PUBLIKACIJ?
PROTISLOVJA VREDNOTENJA ZNANSTVENEGA DELA: KAKO DOLOČITI PRAVO ZNANSTVENO ZALOŽBO?
ALI SLOVENIJA NOČE INFORMACIJSKE ZNANOSTI?
ELEKTRONSKI ARHIVI IN PRIROČNE MOBILNE RAČUNALNIŠKE NAPRAVE
SPLETNE BIBLIOGRAFIJE V SISTEMU COBISS.SI
IZZIVI IZOBRAŽEVANJA KNJIŽNIČARJEV
JAKOB EMERŠIČ
KONFERENCA ONLINE INFORMATION 2004
INFORMACIJSKA DRUŽBA
GOING LIVE: STARTING AND RUNNING A VIRTUAL REFERENCE SERVICE
WSIS – DRUGI DEL

Organizacija znanja 2004/4

UVODNIK
DVAJSET LET V RAZVOJU KNJIŽNIČNIH SISTEMOV
PODATKI V ZNANOSTI IN O ZNANOSTI
RAZLOGI BODOČEGA SODELOVANJA V REGIJI PRILOŽNOSTI
KNJIŽNICE V REGIJI PRILOŽNOSTI IN PREOBRAZBA UNIVERZ
AACR3: OPIS VIRA IN DOSTOP
ANGLO-AMERIŠKA KATALOGIZACIJSKA PRAVILA NA ČEŠKEM
NACIONALNA KATALOGIZACIJSKA PRAVILA IN AACR2
OB SLOVENSKEM PREVODU REVIZIJE DRUGE IZDAJE AACR IZ LETA 2002
PRIPRAVA SPLOŠNEGA GESLOVNIKA COBISS.SI
MAG. MAJDA POTRATA
KONFERENCA DATA MANAGEMENT AND INFORMATION QUALITY
SESTANKI ISO TC46
HISTORICAL STUDIES IN INFORMATION SCIENCE
Z LETOM 2005 JE ZAŽIVEL SERVIS VPRAŠAJ KNJIŽNIČARJA
ODLOČILEN KORAK V RAZVOJU MAKEDONSKEGA KNJIŽNIČARSTVA

Organizacija znanja 2004/3

UVODNIK
SODELOVANJE MED KNJIŽNICAMI
KATALOGIZACIJSKA PRAVILA NA HRVAŠKEM
STARE IN REDKE KNJIGE V SISTEMU COBISS.SR
PRIMERJAVA FORMATOV MARC 21 – UNIMARC – COMARC
PROBLEMI PRI POVEZOVANJU BIBLIOGRAFSKIH OMREŽIJ
INTEROPERABILNOST – SODELOVANJE IN KONKURENCA V PROSTORU KNJIŽNIC IN INFORMACIJSKIH SERVISOV
USPOSABLJANJE KNJIŽNIČARJEV ZA DELO V SISTEMU COBISS
MOBILNOST ŠTUDENTOV KNJIŽNIČNE IN INFORMACIJSKE ZNANOSTI
MAG. TOMAŽ SELJAK, MAG. MARTA SELJAK, BRANKO ZEBEC, DR. TVRTKO-MATIJA ŠERCAR, ALOJZ URBAJS
POSVETOVANJE SODELOVANJE SLOVENSKIH IN AVSTRIJSKIH KNJIŽNIC
SEMINAR ELAG 2004
8. MEDNARODNO POSVETOVANJE ISKO
VIRTUALNI POSREDNIŠKI CENTER IN BAZA ZNANJA ERPANET
ISBN IN PODVOJENI ZAPISI

Organizacija znanja 2004/2

UVODNIK
VZPOSTAVITEV NORMATIVNE KONTROLE V KNJIŽNIČNEM INFORMACIJSKEM SISTEMU COBISS.SI, SLOVENIJA*
NOVI MEDNARODNI KATALOGIZACIJSKI PRAVILNIK
OBDELAVA STARIH IN REDKIH KNJIG V KNJIŽNICI MATICE SRBSKE
Mag. KATARINA PUC
XML EUROPE 2004
OPENVMS TECHNICAL SYMPOSIUM
MICROSOFTOVA NT KONFERENCA 2004
“DIGITALNA KNJIŽNICA” SVETOVALNEGA KOMITEJA PREDSEDNIKA ZDA ZA INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO PITAC
PRIHAJA KONFERENCA COBISS 2004

Organizacija znanja 2004/1

UVODNIK
E-VLADA IN DEMOKRACIJA
KIBERANGELČKI UMAZANEGA OBRAZA
Dr. BORUT JUSTIN
QUESTIONPOINT UPDATE (ONLINE INFORMATION 2003, LONDON)
ALI UPORABLJATE SPLETNI DRŽAVNI PORTAL?
SEZONA KONFERENC

Organizacija znanja 2003/4

UVODNIK
POKLICNA DEONTOLOGIJA, SAMOUREJANJE IN ETIKA V INFORMACIJSKI DRUŽBI
USTVARJANJE ORGANIZACIJSKEGA ZNANJA IN LJUDJE
Dr. PAVEL GANTAR
KONFERENCA E-IZOBRAŽEVANJE DOŽIVETI IN IZPELJATI
KONFERENCA O E-INFRASTRUKTURI
WORLD SUMMIT ON THE INFORMATION SOCIETY
THE GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGY REPORT 2003–2004

Organizacija znanja 2003/3

UVODNIK
INFORMATIZACIJA DOMA
KAKOVOST PO ISO 9001:2000
DR. ALEKSANDRA KORNHAUSER
IFLA 2003 BERLIN
POROČILO S KONFERENCE LIBER 2003
POROČILO S KONFERENCE ALA 2003 TORONTO
SIBIS POCKET BOOK 2002/03: MEASURING THE INFORMATION SOCIETY IN THE EU, THE EU ACCESSION COUNTRIES, SWITZERLAND AND THE US
MEASURING THE INFORMATION SOCIETY
KONFERENCA COBISS 2003

Organizacija znanja 2003/2

UVODNIK
ELEKTRONSKI ARHIV ZNANSTVENIH IN STROKOVNIH DOKUMENTOV
ISBD(CR)
VDOR ELEKTRONSKEGA DOKUMENTA V LITERATURO
RADIOFREKVENČNA IDENTIFIKACIJA ZA ZAGOTAVLJANJE VAROVANJA IN SAMOPOSTREŽNO IZPOSOJO ENOT V KNJIŽNICAH
DR. VINKO POTOČNIK
DIREKTIVA EU O ODPADNIH ELEKTRONSKIH NAPRAVAH
THE INTERSPACE: CONCEPT NAVIGATION ACROSS DISTRIBUTED COMMUNITIES
COMPUTERIZATION AND CONTROVERSY: VALUE CONFLICTS AND SOCIAL CHOICES
IZUM ITANIUM WORKSHOP
COBISS V BOSNI IN HERCEGOVINI – IZKUŠNJE IN PERSPEKTIVE
KOROŠKA BIBLIOGRAFIJA ZA LETO 2001 IZPISANA IZ COBISS-A

Organizacija znanja 2003/1

UVODNIK
FAST: FASETNA UPORABA PREDMETNEGA IZRAZJA
PRIPRAVA DVOJEZIČNEGA SPLOŠNEGA GESLOVNIKA COBISS.SI
KNJIŽNIČARSTVO IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ PROTI KNJIŽNICI BREZ KNJIG
MAG. PETER TOMAŽ DOBRILA
TEMPUSOV PROJEKT IZGRADNJA KOOPERATIVNE KNJIŽNIČNE MREŽE VISOKOŠOLSKIH KNJIŽNIC V SRBIJI
SESTANEK DELOVNE SKUPINE ERA IST
THE ETHICS OF LIBRARIANSHIP: AN INTERNATIONAL SURVEY
Kazalo

Organizacija znanja 2002/3-4

UVODNIK
SLOVENSKA KULTURNA IN ZGODOVINSKA IZKUŠNJA ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO
ONLINE REFERENČNA SLUŽBA
KNJIŽNICE MED GUTENBERGOM IN GATESOM
ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV SODOBNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE
SPLOŠNI SLOVENSKI GESLOVNIK
ČASOPIS ORGANIZACIJA ZNANJA NA SVETOVNEM SPLETU
PROF. DR. BOŠTJAN ŽEKŠ
POROČILO S KONFERENCE ALA 2002, ATLANTA
WSIS – SVETOVNO SREČANJE O INFORMACIJSKI DRUŽBI
SLOVENSKI OPENOFFICE.ORG
ONTOLOGIES: A SILVER BULLET FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT AND ELECTRONIC COMMERCE (DIETER FENSEL)
DVANAJSTIČ KONFERENCA COBISS IN TRETJIČ TUDI SICRIS

Organizacija znanja 2002/1-2

UVODNIK
KNJIŽNIČARJI IN UPRAVLJANJE ZNANJA
INFORMACIJSKA SOCIOLOGIJA, EKONOMIJA IN INFORMACIJSKA (META)FIZIKA
NAJBOLJ BRANO GRADIVO
BRANJE V TEMI: KNJIŽNICA ZA SLEPE IN SLABOVIDNE
POMEN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE KOT DEJAVNIKA UČENJA
PROF. DR. MATJAŽ GAMS
PROJEKT "CATALOGUING OF MATERIALS BY THE 'AUSTRIAN LIBRARIES' LOCATED IN THE SOUTH EASTERN EUROPE"
RAZVOJ OPERACIJSKEGA SISTEMA OpenVMS IN PROCESORJEV ALPH
25 LET IBMI
STRATEGIC CHOICES: SUPREMACY, SURVIVAL, OR SAYONARA
Kazalo