COBISS
Home  >  Preporučena oprema  >  Štampači, čitači i ručni ...
Preporučena oprema
  • Uvod
  • Štampači, čitači, ručni ...
Preporučena oprema - štampači, čitači, ručni terminali i table za potpisivanje

* VAŽNO UPOZORENJE: Za kvalitetan i postojan ispis na plastičnim nalepnicama (eng. polypropylene) koje se lepe na građu u bibliotekama obavezna je upotreba smolastih (eng. resin) crnih traka (eng. ribbon) koje preporučuju i svi proizvođači. Otisak traka od voska ili kombinacije voska i smole na plastičnim nalepnicama je loš i nepostojan, zato nije pogodan za upotrebu u bibliotekama.

** Na prenosive čitače, odnosno ručne terminale treba instalirati dodatnu aplikaciju za potrebe izvođenja inventara u programskoj opremi COBISS. Ukoliko ponuđač ne može da vam je obezbedi, obratite se NCC-u.

Upozorenje
S obzirom na to da se na tržištu pojavljuju različiti modeli štampača koje programska oprema COBISS ne podržava, obratite pažnju na oznake modela. IZUM ne može garantovati za isti izgled ispisa na modelima štampača čiji su osnovni parametri, koji utiču na izgled, u nadležnosti pojedinih ponuđača.

Napomena
Prilikom nabavke štampača preporučujemo i nabavku priključnog kabla, trake, nalepnica i termičkog papira.