Home
Home  >  Preporučena oprema  >  Štampači, čitači i ručni ...
Preporučena oprema
  • Uvod
  • Štampači, čitači i ručni ...
Preporučena oprema - štampači, čitači i ručni terminali

Upozorenje
S obzirom na to da se na tržištu pojavljuju različiti modeli štampača koje programska oprema COBISS ne podržava, obratite pažnju na oznake modela. IZUM ne može garantovati za isti izgled ispisa na modelima štampača čiji su osnovni parametri, koji utiču na izgled, u nadležnosti pojedinih ponuđača.

Napomena
Prilikom nabavke štampača preporučujemo i nabavku priključnog kabla, trake, nalepnica i termičkog papira.